Prvi šolski dan za učence predstavlja nov začetek. Še posebej pomemben pa je prvi šolski dan v novi izobraževalni ustanovi. Prehod v srednjo šolo je po eni strani zaznamovan z občutki veselja, nekateri dijaki pa se lahko spopadajo tudi z občutki strahu pred zahtevnejšo snovjo in več časa, ki ga bodo morali nameniti učenju.

V srednji šoli se način in potek dela nekoliko razlikujeta od dela v osnovni šoli, prav zato je izrednega pomena, da obravnavano tekočo snov ponavljaš sproti, pišeš domače naloge in rešuješ vaje. V srednji šoli se nadgrajuje pridobljeno znanje iz osnovne šole, zato se bo snov na prvi pogled morda zdela zahtevnejša. Za dodatno razlago se seveda lahko obrneš na profesorje, ki na nekaterih šolah organizirajo individualne ure za pomoč.

Pri učenju ti bodo pomagali tudi inštruktorji v izobraževalnih ustanovah in jezikovnih šolah, kot je Ontario d. o. o. na Ptuju. Individualni pouk je primeren za tiste, ki želijo obravnavano snov utrditi, hkrati pa je namenjen učencem, ki popravljajo ali zvišujejo oceno. Inštruktor se osredotoči na pomanjkljivosti v znanju, snov podaja razumljivo in se prilagodi posameznemu učencu.

Inštruktorji na Ontariu delajo tudi z učenci, ki jih zanima več od obravnavane snovi v šoli, individualno pomoč pri razlagi snovi pa nudijo tudi študentom. Jezikovna šola je lahko po drugi strani odlična priložnost za učenje kakega novega jezika. Kaj je torej razlika med učenjem v šoli in učenjem na Ontariu? Učenje v šoli poteka na bolj formalen način, medtem ko se na Ontariu učimo na prijazen, zabaven in moderen način ter zaradi lastnih interesov.

Poleg že poudarjenega sprotnega učenja ti za konec ponujamo še nekaj napotkov za učinkovitejše učenje, s katerim boš dolgoročno ohranil informacije; pri učenju novih besed v tujem jeziku lahko uporabiš barvne samolepilne lističe, ki jih polepiš po predmetih v stanovanju. Na sprednjo stran zapišeš besedo, na hrbtno stran pa prevod. Naučeno snov si hitreje in lažje zapomniš, če kombiniraš več učnih stilov in vključiš več čutil; to pomeni, da prebrano podčrtuješ, izpisuješ ključne besede in z njimi oblikuješ miselni vzorec.

Vsekakor pa med učenjem ne pozabi na nekajminutne odmore, ki jih vnaprej določiš. Da bo tvoje šolsko leto uspešno, se lahko za dodatno razlago, vaje in napotke pri učenju obrneš na jezikovno šolo Ontario na Ptuju.